Na naší škole působí pod vedením Ing. Olgy Schüllerové Rada žáků, která se schází jednou až dvakrát za měsíc (případně podle aktuální potřeby). Zástupci jednotlivých tříd 3. až 9. ročníku společně proberou, co se za uplynulou dobu stalo ve škole, případně i důležité události v regionu v oblasti kultury, sportu či všeobecného dění. Žáci jednotlivých ročníků si vzájemně sdělí své zkušenosti z toho, co zažili, co se jim líbilo, případně i nelíbilo, a samozřejmě mohou k jednotlivým akcím ve škole či mimo školu vyjádřit své náměty a připomínky. V druhé části setkání jsou žákům představeny novinky a plánované akce, které jsou pro ně přichystány na následující období.

Mají také možnost probrat i případné problémy ve svých třídách. Pokud nechtějí mluvit před ostatními, mají možnost cokoliv sdělit na připravené lístečky. Kromě toho mohou oni, ale i všichni žáci ve škole anonymně napsat vzkaz a vložit do schránky důvěry, která je umístěna vedle učebny zeměpisu v 1. patře.