Základní škola Čáslav Náměstí má ze všech čáslavských škol nejdelší tradici.  Její kořeny sahají až do roku 1820, kdy město Čáslav získalo rozhodnutím zemského gubernia (nejvyššího správního zemského úřadu) povolení zřídit tzv. hlavní školu se čtyřmi třídami, přičemž obvyklé v té době byly hlavní školy pouze trojtřídní. Na škole se začalo vyučovat za dva roky – tři třídy byly otevřeny 1. listopadu 1822 a čtvrtá třída byla otevřena v listopadu 1830.

Škola původně sídlila v jednopatrovém měšťanském domě, ke kterému byl posléze přikoupen i sousední objekt. Protože žáků rychle přibývalo, rozhodlo město na místě těchto objektů vystavět novou a prostornou budovu, což se také stalo. V nové budově se začalo vyučovat dne 1. října 1872. Náklady na stavbu činily 57.300 zlatých. Na sklonku 19. století byla škola transformována na školu čistě chlapeckou, zatímco škola v dnešní Masarykově ulici, která mezitím vznikla, byla koncipována jako škola dívčí. Toto rozdělení přežívalo v paměti čáslavských občanů velmi dlouho – ještě v šedesátých letech dvacátého století se běžně mluvilo o škole chlapecké a dívčí.

Ve třicátých letech 20. století byla školní budova rekonstruována a rozšířena o rozsáhlou přístavbu. Výsledkem byl areál v podobě, jakou si v podstatě zachoval dosud. Jeho budování začalo v prosinci roku 1932 a skončilo 20. srpna 1934.

V šedesátých letech ke škole přibyl nárožní dům v Quisově ulici, za nímž byla v první polovině osmdesátých let 20. století postavena i budova jídelny. Škola prošla četnými stavebními úpravami i v novém tisíciletí. Rekonstruovány byly střechy, opraveny fasády a provedeno zateplení celého areálu spojené s výměnou oken. Bylo zrekonstruováno školní hřiště i vybavení školní jídelny, včetně kuchyně. Další rekonstrukce a modernizace postupně probíhají a jsou samozřejmě plánovány i do budoucna.

(zpracováno na podkladě článku Vladimíra Hořejšího, Čáslavské noviny 2015)

ŘeditelOdDoDoba
1.Josef Neděle1820184929
2.Václav Selikavský184918545
3.Josef Spudil1854187218
4.Jakub Jůzl1872188715
5.Karel Tesař188718903
6.Jakub Jůzl189018966
7.Karel Tesař1896190711
8.Jan Slavík190719081
9.Josef Zelinka1908192618
10.Karel Blažek192619271
11.Josef Pochman192719341
12.Karel Blažek193419384
13.Karel Špaček193819391
14.František Malátek193919411
15.Antoním Sedláček194119454
16.František Malátek194519483
17.Jan Mrázek1948195315
18.Karel Kalina1953196815
19.Libuše Bendlová196819702
20.Josef Kučera197019755
21.Jaroslava Strašáková197519794
22.Jaroslav Zemánek1979198910
23.Josef Andrle198919901
24.Bohuslava Juklová199019966
25.Pavel Horký1996201822
26.Tomáš Hasík2018současnost