Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Bc. Jan Hadinec, Městský úřad Čáslav, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Kontakt: poverenec@meucaslav.cz

 

Důležité soubory


 

Jak uplatnit práva

Zpracování a zabezpečení osobních údajů