Tradičně se žáci našich prvních tříd účastní projektu Veselé zoubky pod patronací drogerie DM.

Jedná se o preventivní program, ve kterém se malí školáci seznámí s pomocí paní učitelky a interaktivního programu se svými zoubky, se správným způsobem jejich čištění a s prevencí zubního kazu.

Jako bonus všichni obdrží balíček obsahující základní hygienické prostředky včetně zubního kartáčku s pastou. Třídy mohou také vytvořit vlastní projekt na dané téma a zúčastnit se celostátní soutěže.