Návštěva prvňáčků v mateřské škole

Třída 1.A ze ZŠ Čáslav Náměstí navštívila oddělení Hvězdiček Mateřské školy Čáslav. Žáci první třídy přinesli dětem z MŠ masky zvířátek, které společně vybarvili a vystříhali. Na závěr si všichni společně pohráli. Na oplátku jsme pozvali mateřskou školku na návštěvu našeho školního zookoutku.

Mgr. Markéta Tomášková